FAQ

Hoe kunt u de vertrouwelijkheid van teksten garanderen?

Vertalers die werken voor ACB Text & Translation hebben een vertrouwelijkheidsovereenkomst getekend.

Teksten worden in een beveiligde omgeving gedurende maximaal 5 jaar bewaard, tenzij met de klant anders is overeengekomen.

Hoe snel kunt u een vertaling leveren?

Levering binnen de afgesproken levertijd is vanzelfsprekend. Dit geldt ook voor spoedeisend vertaalwerk.

Hoe kunnen teksten worden aangeleverd?

Via e-mail naar acb@acbtrans.comacbtrans.com

Wat zijn uw openingstijden?

Uw aanvraag wordt altijd direct behandeld. Van 08:30 tot 17:00 zijn wij via telefoon en e-mail bereikbaar. Buiten deze tijden via e-mail en mobiel.

Welke tarieven hanteert u?

De tarieven verschillen per taal en zijn gebaseerd op omvang en levertermijn. Voor omvangrijke of doorlopende projecten wordt een projecttarief afgesproken.

Desgewenst sturen wij u een tarievenoverzicht of een vrijblijvende offerte.